Elisabet Sevholt

Skådespelarcoach för film, TV och teater

 

 

 

Bokningsvillkor för workshops arrangerade utav Elisabet Sevholt

 

1.      Bokningsvillkor ska alltid anges i kursinformationen

2.      Anmälan är bindande för deltagaren så fort kursvärden via e-post bekräftat att deltagaren fått en plats på kursen och deltagaren via e-post accepterat denna plats. Vid avbokning senast 4 veckor före kursstart debiteras ingen del av kursavgiften. Avbokning måste alltid ske skriftligt via e-post till kursvärden.

3.      Deltagarplatsen kan inte överföras till någon annan person.

4.      Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras deltagaren 50% av kursavgiften. Deltagaren erhåller då rätt att boka annan likvärdig kurs med 25 % avdrag på kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras deltagaren 100% av kursavgiften. Deltagaren äger då rätt att boka annan kurs med 50 % avdrag på kursavgiften

5.      Återbetalning av kursavgift medges endast vid akut sjukdom eller skada hos deltagare som är av den art att man ej bedöms kunna delta. Detta ska kunna styrkas med läkarintyg. En administrationsavgift på 10% av kursavgiften kommmer att tas ut vid denna typ av återbetalning.

6.      Vid avbokning inom 4 veckor innan kursstart p g a arbete som skådespelare eller regissör äger deltagaren rätt att boka om till annan likvärdig kurs vid uppvisande av kontrakt och repetitions-/ eller föreställningsschema utan extra kostnad.

7.       Elisabet Sevholt har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

8.      Elisabet Sevholt fakturerar kursavgiften 6 veckor innan kursstart med betalningsvillkor 30 dagar. Om kursavgiften ej betalats inom 30 dagar tas en dröjsmålsränta på 8 % ut.

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.