En intensiv två-dagarsworkshop om att arbeta med Chubbuck-tekniken i komedi.


På den här workshopen arbetar vi med komedins byggstenar utifrån Chubbuck-tekniken:

  • att ha ett desperat behov att nå sitt mål och monumentala hinder som ligger i vägen för detta.
  • att aktiv hela tiden och ”fysikalisera” dvs. använda kroppen och föremålen omkring oss till att driva på för snabbare nå fram till målet.
  • att lägga politisk korrekthet och moraliska värderingar åt sidan och kasta sig ut i en mörk, förtvivlad och vansinnig värld.

Scenarbetet är på engelska, norska och svenska på den här workshopen.

 

PÅ WORKSHOPEN
Första dagen
Vi börjar med analysen och det inre arbetet. Om att aldrig nöja sig med det ”gamla vanliga” utan öppna upp för nya insikter i ditt eget liv.  Sedan arbetar du vidare under kvällen, enskilt och tillsammans med din scenpartner, utifrån det fördjupade arbete vi gjorde under dagen. Du hittar inre objekt för hela scenen. Efter det går på det yttre arbetet och testar aktioner, göromål och inre monologer. På kvällen repeterar du tillsammans med din scenpartner.

Andra dagen
Den här dagen fokuserar vi på göromål och fysikalisering – innan vi går till steg 12 i Chubbuck-tekniken och med intuitionen som främsta verktyg tillåter komedin att uppstå. Som alltid fördjupar och utvecklar vi arbetet med emotionella dagböcker och de övningar du behöver göra för scenen.

 

FÖRBEREDELSER
Senast två veckor innan kursstart kommer du att få din scen och din scenpartner via mail. Förbered dig för workshopen genom att arbeta igenom alla 12 stegen, enskilt och tillsammans med din scenpartner.

 

PLATS
Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, 41314 GÖTEBORG.

 

TID
17-18 november 2018 9.00-17.30 båda dagarna. Repetitioner med din scenpartner på kvällen 17 november.


ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Kostnad: 3.000 kr. ( 2.400 kr + 25 % moms)
Ansök med showreel och/eller CV och foto.

 

BOKNINGSVILLKOR

Klicka här för fullständiga bokningsvillkor

 

OBSERVERA WORKSHOPEN
Det finns även plats för ett mindre antal observatörer. Skriv till elisabet@elisabetsevholt.com och berätta lite om dig själv och om. varför du vill observera en workshop. Kostnaden är 900 kr.

 

Om du vill ha mer information om workshopen kontakta joel@elisabetsevholt.com

 

Ansök:

Acceptera policy