Bokningsvillkor för Elisabet Sevholts webinars

 

1. Bokningsvillkor ska alltid anges i kursinformationen.

2. Anmälan är bindande för deltagaren så fort kursvärden via e-post bekräftat att deltagaren fått en plats på kursen och deltagaren via e-post accepterat denna plats.

3. Deltagarplatsen kan inte överföras till annan person.

4. Avbokning måste alltid ske skriftligt via e-post till kursvärden.

5. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras ingen del av kursavgiften.

6. Vid avbokning 1-2 veckor före kursstart debiteras deltagaren 50% av kursavgiften. Deltagaren erhåller då rätt att boka plats på en annat likvärdigt webinar med 25% avdrag på kursavgiften. Vid avbokning 0-1 vecka före kursstart debiteras deltagaren 100% av kursavgiften. Deltagaren äger då rätt att boka annat webinar med 50% avdrag på kursavgiften.

7. Återbetalning av kursavgift medges endast vid akut sjukdom eller skada hos deltagare som är av den art att personen bedöms ej kunna delta. Detta ska styrkas med läkarintyg. En administrationsavgift på 10% av kursavgiften debiteras vid denna typ av återbetalning.

8. Vid avbokning mindre än 2 veckor innan kursstart på grund av arbete som skådespelare eller regissör äger deltagaren rätt att boka om utan extra kostnad till annan likvärdigt webinar vid uppvisande av kontrakt och repetitions-/ eller föreställningsschema.

9. Elisabet Sevholt har rätt att ställa in ett webinar varvid alla inbetalda kursavgifter återbetalas. Utgifter därutöver ersätts ej.

10. Elisabet Sevholt fakturerar kursavgiften tidigast 3 veckor innan webinaret med betalningsvillkor om 30 dagar. Om kursavgiften inte betalats inom 30 dagar debiteras en dröjsmålsränta om 8%.