Den här workshopen handlar om att spela komedi med hjälp av dina egna personliga erfarenheter, misslyckanden och drömmar. Metoden har grundar sig i Stanislavskij och har sitt hjärta i Chubbuck-tekniken, men hämtar också influenser från så skilda håll som Sanford Meisner och Carl Jung. Första kurs-tillfället möts vi online för att göra grund-jobbet, en vecka senare träffas vi ”live” en helg på Teaterverket för att låta komedin blomma ut till fullo. Du behöver inte ha varit med på någon av mina tidigare workshops eller kurser för att få en plats, men du bör ha intresse och gärna erfarenhet av att spela komedi.

Kursen tar bl.a. upp följande moment i komedi-skådespeleriet:

– Att hitta ett desperat behov att nå målet i scenen och stora hinder som är i vägen för detta mål
– Att hitta din personliga koppling till varje ögonblick i scenen
– Att vara aktiv hela tiden – använda saker och föremål för att driva målet
– Att vara öppen, modig och upptäcka helt nya sidor hos dig själv
– Att släppa självmedvetenheten, vara levande och ha roligt på scen

 

Comedy is just a funny way of being serious
                                            – Peter Ustinov

Förberedelser
Två-tre veckor innan kurs-start får du en scen från en film, tv-serie, teaterpjäs eller kanske en sketch, samt en scenpartner via mail. Förbered dig enskilt och tillsammans med din scenpartner bl.a. med hjälp av Chubbuck-teknikens 12 steg. Du behöver kunna dina repliker och ta med dig kläder och mycket rekvisita och grejer som passar till din karaktär och till scenen redan till första kurs-tillfället.

 

På workshopen

Första dagen (online)
Vi börjar online med att göra en grundlig analys för att göra målet desperat och hindren mot att nå detta mål stora. Sedan övergår vi till hur det här handlar om dig just nu (det inre arbetet). Du kommer att få konkreta uppgifter att arbeta med, enskilt och tillsammans med din scenpartner, inför arbetet på Teaterverket en vecka senare

Andra dagen (på Teaterverket)
Nu möts vi i levande livet och tar vi itu med saker som beats, aktioner, göromål och ”fysikalisering” (det yttre arbete). Vi går igenom vad en demon eller skugg-personlighet är och hur du ska arbeta med detta inför nästa dag.

Tredje dagen (på Teaterverket)
Den här dagen handlar om att applicera demonen eller skugg-personligheten på din karaktär; efter det är du redo att släppa allt förarbete, gå in i nuet, leka leken och låta komedin uppstå.

 

Tid och plats
12 mars 10.00-15.00 Online
19-20 mars 9.00- 17.00 På Teaterverket, Olof Palmes Gata 20, Stockholm, eget arbete kvällstid 19 mars.

 

Ansökan och kostnad
Ansök med showreel eller CV/foto nedan eller till ansok@elisabetsevholt.com.
Sista ansökningsdag: 31 januari.Om du är medlem 2021 i Teaterverket får du förtur till en plats om du ansöker senast 14 december. Ange när du söker om du är medlem i Teaterverket, du behöver vara det vid tidpunkten för din ansökan för att få förtur.

Kostnad: 3.300 kr (2.640 kr + 25 % moms). De sju första som ansöker och redan är eller i samband med ansökan blir medlem i Teaterverket 2021 får rabatt på kursen. Då är kostnaden 3.000 kr (2.400 kr + 25% moms). För info om medlemskap se www.teaterverket.se/medlemskap .  

 

 

The key is inside you – together we will find it.

 

 

Ansök

Acceptera policy