Chubbuck-tekniken innebär ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Den skapar ett personligt och mycket äkta skådespelaruttryck som passar speciellt bra för film och tv. 

– Du får metoder till att öppna upp för kontakt med ditt inre, och använda dina egna personliga upplevelser, erfarenheter, misslyckanden och brister som drivkrafter i ditt rollarbete.
– Du blir en aktiv och drivande skådespelare som i varje ögonblick kämpar för att nå dina mål.

Tekniken bygger på ett 12-stegssystem som har sitt ursprung i Stanislavskijs metod samt modern psykologi och antropologi. Grundaren är skådespelar-coachen Ivana Chubbuck och tekniken har fått stor spridning över världen de senaste 15 åren. Inte minst genom boken ”The Power of the Actor

Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt och du får använda hela dig själv i ett rollarbete. Du får också speciella verktyg för gestalta starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrater.

På kursen arbetar du med en scen från en film, tv-serie eller teaterpjäs tillsammans med en scenpartner. Första mötet sker online; där läggs grundarbetet upp. Sedan arbetar du under den påföljande veckan med din scenpartner innan vi ses för att att arbeta med scenerna på Birkagården i Stockholm.

Du kan läsa mer om Chubbuck-tekniken här: www.ivanachubbuck.com Läs gärna första delen av ”The Power of the Actor” (om ”De 12 stegen”) som förberedelse till kursen.

FÖRBEREDELSER
Du studerar in scenen och läser manus eller ser film/tv-serien enligt instruktioner som du får två-tre veckor innan kursstarten. Du träffar din scenpartner minst två gånger innan första kurstillfället, online eller i levande livet.

PÅ KURSEN
25 november (online) – läser vi igenom varje scen, sedan går vi igenom den och gör den speciella analysen, som hör Chubbuck-tekniken, till för att hitta den personliga kopplingen till det som sker i scenen. Efter det får du tid att fortsätta ditt förarbete – själv och tillsammans med din scenpartner.

2 december (på Birkagården, Stockholm) – träffas vi och arbetar med scenen. Den här dagen lägger vi fokus på hur du driver scenen och mötet med den andra skådespelaren. Vi arbetar med ”the game” – den lek eller det spel som varje scen är, samt ett emotionellt ögonblick som triggar dig att börja en scen.

3 december (på Birkagården, Stockholm) – är huvudfokus att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande i ögonblicket. Vi går igenom metoder för att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa på scen eller framför kameran. Vi går också igenom verktyg för att gestalta t.ex. kärleksförhållande, föräldrar-barnrelation, vänskaps-relation etc.  Dagen avslutas med en frågestund.

TID OCH PLATS
25 november 2023- online
2-3 december 2023- Birkagården, Karlbergsvägen 86B, Stockholm

ANSÖKAN OCH KOSTNAD
Kostnad: 3.600 kr + ( 2.880 kr + 25 % moms)
Ansökan med showreel alt. CV/foto skickas till angelika@elisabetsevholt.com
Sista ansökningsdag: 7 oktober. Några dagar efter det får du besked via mail om du har en plats på kursen.

The key is inside you – together we will find it