Vill du vara med på en masterclass med Ivana Chubbuck eller delta i någon annan kurs eller workshop i Chubbuck-tekniken?

Här kan du hitta mer information:
Kolla respektive hemsida för online-workshops etc. under våren-sommaren 2020.

Internationella masterclasser – Ivana Chubbuck

Helg-workshops i Oslo – 21-22 mars, 25-26 april, 13-14 juni.
9-10 maj i Tromsø i regi av Norsk Skuespillersenter, RadArt och Hats.
Chubbuck Norway – Vera Holte, Ingri Enger Damon och Inga Marja Sarre

Ongoing class Sundays and Mondays in Amsterdam:
Chubbuck Netherlands – Romy Irene