Kontaktformulär

Policy för behandling av personuppgifter

Elisabet Sevholt Acting+Performance Coach värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Denna policy upprättades för att du ska kunna känna dig trygg med hur Elisabet Sevholt Acting+Performance Coach samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt säkerställer att de behandlas i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning. För fullständig policy, ytterligare information, alternativt klagomål, skicka e-post till elisabet@elisabetsevholt.com.

 

Hur din information används

E-post om tjänster och produkter skickas alltid till dig med ditt medgivande. När du köper en produkt eller tjänst samlas nödvändiga personuppgifter in i syfte att kunna upprätta avtal samt för att leverera köpta produkter. Dina uppgifter kan även användas för att erbjuda support. Medan du är kund hos Elisabet Sevholt Acting+Performance Coach kan även kompletterande uppgifter efterfrågas i syfte att kunna skicka dig relevant kommunikation om aktuella kurser och workshops.

 

Typer av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas inkluderar identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, transaktionsuppgifter, tekniska uppgifter, användaruppgifter samt marknadsförings- och kommunikationsuppgifter.  Känsliga eller för verksamheten icke relevanta personuppgifter samlas aldrig in.

 

Hur dina personuppgifter samlas in

Personuppgifterna från dig samlas i första hand in direkt från dig när du exempelvis köper någon av våra produkter och tjänster. Via kakor (cookies) på webbsidan samlas dessutom tekniska uppgifter automatiskt in om exempelvis enheten du använder, din sökhistorik på sajten samt användarmönster. Uppgifter samlas även in om du besöker andra sidor som använder kakor tillhörande Elisabet Sevholt Acting+Perforrmance Coach. Uppgifter om dig erhålls slutligen även via olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom olika verktyg från exempelvis Google och Facebook baserade utanför EU.

 

Varför dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas endast när det finns laglig grund för detta. När dina personuppgifter efterfrågas, begärs på samma gång ditt medgivande till att skicka marknadsföring till dig.

 

Hur dina personuppgifter lämnas vidare

Elisabet Sevholt Acting+Performance Coach säljer aldrig eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part. Tredjeparter får tillgång till dina uppgifter endast när det är nödvändigt för att leverera de tjänster som de anlitats för.

 

Säkerhetsrutiner

Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och behandlas korrekt. Om det, trots dessa, skulle ske någon form av intrång kommer du samt aktuell myndighet att meddelas när det finns laglig skyldighet. På webbplatsen kan det finnas länkar till tredjepartstjänster, till exempel plug-ins och applikationer som kontrolleras av tredje part och därför har en egen integritetspolicy.

 

Lagringstider

Dina uppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt eller tvunget av lagliga skäl.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära tillgång till samt ändra, radera och invända mot hanteringen av dina personuppgifter. Lämna då in en begäran med hjälp av kontaktuppgift ovan.

 

Ändring av policy

Denna policy uppdateras regelbundet. Om ändringarna är av väsentlig karaktär kommer du kontaktas för ett nytt godkännande.  Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Elisabet Sevholt Acting+Performance Coach innan den nya policyn träder i kraft.