Jag finns tillgänglig som personlig coach för alla typer av yrkespersoner med kreativa uppdrag som vill fördjupa och utveckla sina karaktärer, sin repertoar, sina manus och berättelser.

På kort sikt kan arbetet innebära att du får verktyg anpassade till just dig för att exempelvis göra en karaktär till en levande människa, en aria till en scenisk upplevelse eller ett lovande manus till en stark berättelse. På lång sikt kan det betyda en utveckling och fördjupning av hela din konstnärliga gärning och en möjlighet att ta dig till nästa nivå i din yrkesverksamhet.

Jag arbetar exempelvis med:

  • Skådespelare som vill hitta driv, djup och komplexitet i en roll.
  • Sångare som vill agera genom varenda ton.
  • Regissörer som vill komma grundligt förberedda till en inspelning eller repetitionsperiod.
  • Manusförfattare som vill ha verktyg till att utveckla sitt manus.
  • Entreprenörer som vill bygga en personlig story i sociala medier och i verkligheten.

Förutom mitt rent konstnärliga uppdrag så coachar jag även de som behöver stöd under svåra processer under exempelvis en inspelningssituation – antingen på plats eller på distans. Jag fungerar ibland även som långtgående externt stöd under utvecklingen av konstnärliga projekt från scratch.

Arbetet med mig utförs antingen i min studio i Falkenberg, eller på distans över Zoom, Skype eller FaceTime. 

Mina arbetsspråk är svenska och engelska, men jag arbetar gärna även med danska och norska texter samt även under vissa omständigheter med andra språk via översättningsredskap.

All kommunikation mellan oss är alltid konfidentiell och under absolut sekretess.

Observera att personlig coachning med mig endast riktar sig till redan yrkesaktiva. Jag coachar inte inför enskilda auditions – men erbjuder däremot ett program för en serie av self-tapes/provfilmningar.

Kontakta mig med dina önskemål via mejl till elisabet@elisabetsevholt.com så kan vi sedan prata mer om innehåll, upplägg och kostnad för just dina specifika behov. 

Mer nyfiken på personlig coaching? Få mer information här

Vill du veta mer om personlig coaching?

Acceptera policy