Bokningsvillkor för sommarkurser arrangerade av Elisabet Sevholt

1. Bokningsvillkor ska alltid anges i kursinformationen.

2.Anmälan är bindande för deltagaren så fort administratören via e-post bekräftat att deltagaren fått en plats på kursen och deltagaren via e-post accepterat denna plats.

3. Deltagarplatsen kan inte överföras till annan person.

4. Avbokning måste alltid ske skriftligt via e-post till angelika@elisabetsevholt.com

5. Vid avbokning senast 8 veckor före kursstart debiteras ingen del av kursavgiften.

6. Vid avbokning 8-4 veckor före kursstart debiteras deltagaren 50% av kursavgiften. Deltagaren erhåller då rätt att boka plats på en sommarkurs ett annat år med 25% avdrag på kursavgiften. Vid avbokning 0-4 veckor före kursstart debiteras deltagaren 100% av kursavgiften. Deltagaren äger då rätt att boka plats på en sommarkurs ett annat år med 50% avdrag på kursavgiften .

7. Återbetalning av kursavgift medges endast vid akut sjukdom eller skada hos deltagare som är av den art att personen bedöms ej kunna delta. Deltagaren behöver uppvisa läkarintyg för att återbetalningen ska gälla.

8. Vid avbokning mindre än 8 veckor innan kursstart på grund av professionellt arbete som skådespelare eller regissör äger deltagaren rätt att boka om, antingen till en annan sommarkurs samma år eller till en sommarkurs nästa år vid uppvisande av kontrakt och repetitions-/ eller föreställningsschema. En administrationsavgift på 10% av kursavgiften debiteras vid detta tillfälle.

9. Elisabet Sevholt har rätt att ställa in en kurs varvid alla inbetalda kursavgifter återbetalas. Deltagare kan då erhålla ersättning av kostnader av ej avbokningsbara resor och boende för med 50 % mot uppvisande av kvitton.

10. Elisabet Sevholt fakturerar kursavgiften 4-6 veckor innan kursstart med betalningsvillkor om 30 dagar. Om kursavgiften inte betalats inom 30 dagar debiteras en dröjsmålsränta om 8%.