”En paketering av mig själv som jag kan använda mig av både i mitt yrke och i mina personliga relationer.”

Get personal är en helt ny kurs för alla typer av yrkesutövare som vill förstärka sitt personliga kreativa uttryck. Detta som en direkt följd av att det blivit så värdefullt att utveckla sitt personliga uttryck i allt fler yrkesgrupper.

För inte alltför länge sedan ansågs det nödvändigt att i arbetslivet konsekvent och noggrant skilja på det privata och det professionella för att nå framgång. Det är inte på något sätt längre en sanning. Tvärtom kan du optimera ditt professionella avtryck genom att mer medvetet i såväl din kommunikation som din arbetsstil använda dig av det som är du.

Under en mycket personlig dag får du lära dig hur du med hjälp av dina sinnen och känslor i högre grad når fram och berör din mottagare i såväl tal som skrift. Allt i ett intimt sammanhang och ett litet antal deltagare.

Du får se på din egen historia med nya ögon och upptäcka styrka i det som är sanning för dig. Slutligen får du lära dig hur du använder det du har lärt dig för att engagera lyssnaren i det budskap du vill nå ut med. 

Du kommer lämna kursen med nya insikter och kunskaper på god väg mot ett personligt uttryck i tal och skrift. Efter kursen finns även en möjlighet att söka personlig coaching inför exempelvis en specifik presentation eller ett tal. 

Mer nyfiken på kursen? Vill du ta den till din arbetsplats eller organisation? Få mer information här.

Kurslängd: 1 dag
Deltagare: 6-12
Pris: 6.000 SEK + 25 % moms.

 

 

The key is inside you – together we will find it

Jag vill veta mer om kursen!

Acceptera policy